Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, du samtycker till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.

Javascript & JS Ramverk

 

Utbildning i JavaScript

Att arbeta med JavaScript är en del av det som kallas för frontend-utveckling, det vill säga det som användaren faktiskt ser och interagerar med på en webbsida: användargränssnittet. Webbutveckling idag handlar mycket om just användarens upplevelse av funktionaliteten och utseendet på en webbsida. Om du vill lära dig att skapa moderna, interaktiva och
dynamiska webbsidor och applikationer, så är JavaScript ett stort steg på vägen dit. Med hjälp av JavaScript kan du ta din HTML-kod vidare och skapa användarvänliga funktioner, miljöer och menyer. Du lär dig att hantera JavaScript för olika typer av webblösningar och gränssnitt. På din resa mot att bli en bättre webbutvecklare, är JavaScript ett av de mer användbara verktygen, som ger dig många möjligheter till anpassning och användarvänlighet. JavaScript är ett användbart skriptspråk som ger dig helt nya möjligheter att skapa webbsidor och appar som verkligen fungerar för användaren! Hos oss hittar du kurser som ger dig en stabil grund att stå på i din utbildning till frontend-utvecklare. Vi kan skräddarsy kurser för enskilda eller hela team.


Vad är JavaScript?

JavaScript är en typ av programmeringsspråk som kallas skriptspråk som körs direkt i webbläsaren, och därför används för programmering av till exempel webbsidor för att göra dem möjliga att interagera med. Skriptspråk är programmeringsspråk som används i vad man kallar redan befintliga miljöer, det vill säga direkt i exempelvis en webbläsare. Skriptspråk är också en typ av programmeringsspråk som är enkelt att använda, men som då också lämpar sig bäst för enklare funktioner, som att göra webbsidor mer användarvänliga.

När JavaScript används tillsammans med HTML kan du skapa en webbsida som är betydligt mindre statisk, till exempel genom att låta dig klicka på knappar, utföra kommandon på sidan och få webbsidan att ändra utseende. JavaScript skapades 1995 hos Netscape, en av tidens mest populära webbläsare. 15 år senare var JavaScript det vanligaste skriptspråket
när man ville skapa webbsidor som var dynamiska, funktionella och interaktiva. JavaScript kan också användas för andra syften än webbsidor, exempelvis i utvecklandet av appar, webbapplikationer, spel och mycket annat.

Typescript

Programmeringsspråket Typescript är baserat på Javascript, och har blivit ett verktyg som de flesta frontend-utvecklare använder sig av. Typescript har funnits sedan 2012, och har sedan dess blivit ett nästan oumbärligt komplement till JavaScript. Enkelt uttryckt lyckas Typescript komplettera JavaScript genom att möjliggöra funktioner som JavaScript helt enkelt inte har. Eftersom Typescript är bakåtkompatibelt med JavaScript, så kan utvecklaren använda sig av det som redan finns i sitt arbete. Det finns alltså ingen anledning att ”uppfinna hjulet på nytt” när man arbetar med Frontend-utveckling i Typescript!


React

React är ett JavaScript-ramverk som ger dig möjlighet att utveckla användargränssnittet på webbplatser och som lämpar sig extra väl när man vill skapa en app eller en webbplats som är flexibel och går snabbt att ladda. React gör det möjligt att skapa ett gränssnitt som är både användarvänligt och interaktivt för användaren, och som är enkelt att lära sig för utvecklaren. React gör det också möjligt att arbeta med exempelvis SEO på ett mer effektivt sätt. React är ett ramverk med öppen källkod, och som ger frontend-utvecklare ett dynamiskt och flexibelt verktyg för att skapa stora eller skalbara webbsidor och appar, som är enkla att underhålla. React skapades av utvecklare på Facebook, och används idag exempelvis hos både Facebook och Instagram.

Angular, eller AngularJS är ett annat JavaScript-ramverk som utvecklats av Google. Med hjälp av Angular är det möjligt att skapa så kallade ”single page applications” eller SPA, vilket innebär att applikationen eller webbsidan kan interagera med användaren på ett dynamiskt vis på en enda sida, genom att hämta nya data från en webbserver. På så sätt behöver man inte hämta nya sidor vid varje klick, och upplevelsen blir att allt sker sömlöst på ett och samma ställe.