Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, du samtycker till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.

IT-arkitektutbildning

Hos oss kan du utbilda dig i bland annat mjukvaruarkitektur och lära dig mer om vilken roll arkitekten har i en verksamhet. Med hjälp av vår erfarenhet av IT-arkitektur och mjukvaruarkitektur i ett flertal stora projekt och organisationer, kan vi ge dig värdefull och uppdaterad kompetens. Våra kurser erbjuds både som distanskurser och på plats, och vi kan även anpassa och skräddarsy utbildningen så att den passar er och er verksamhet. Detta ger er möjligheten till en lösning som passar för varje organisation, med siktet inställt på att ni ska nå just era mål. Oavsett om ni vill stärka era anställda i sina respektive yrkesroller, eller om ni är i färd med att sjösätta ett nytt arbetssätt, en ny process eller ett nytt projekt, så kan våra kurser och utbildningar vara ett av verktygen som får ert nya äventyr att lyckas!

IT-arkitektur

Ett företags mjukvaruarkitektur är strukturen, eller arkitekturen, över hur en verksamhets system fungerar och sitter ihop. En lyckad mjukvaruarkitektur ska ge en god överblick över alla system, för att på ett smidigt och flexibelt sätt kunna hantera, uppdatera och optimera dessa så att de fungerar på allra bästa sätt för den aktuella verksamheten. Med en uppdaterad och bra mjukvaruarkitektur kan man också ta snabbare och bättre beslut när det gäller inköp och implementeringar av nya system och funktioner. Närliggande områden är till exempel

informationsarkitektur, som handlar om hur information ska lagras och hanteras och infrastrukturarkitektur, som är mer inriktat på själva hårdvaran med datorer och servrar och hur dessa är sammankopplade. För att de aktuella systemen i ett företag eller en verksamhet ska vara överskådliga och lätta att administrera krävs alltså en smart mjukvaruarkitektur, vilket i sin tur kräver en smart mjukvaruarkitekt. Hos oss hittar du utbildning till mjukvaruarkitekt som ger dig djupgående kunskaper i hur man skapar en mjukvaru- eller IT-arkitektur som kan utforma verksamhetens system på ett sätt så att de motsvarar de krav och behov som er verksamhet har.

Vad gör en mjukvaruarkitekt?

En mjukvaruarkitekt eller IT-arkitekt kan arbeta med olika typer av arkitektur, från mjukvaruarkitektur till infrastrukturarkitektur och allt däremellan. En mjukvaruarkitekt är expert på att se till att de system som används i ett företag eller en organisation fungerar både för verksamheten och tillsammans med varandra. Mjukvaruarkitekten är den som har hela den övergripande bilden av alla aktuella system och hur dessa hänger samman. Detta innebär att planera strukturer, effektivisering och implementering av de olika systemen så att de kommer användarna i verksamheten till del på ett bra sätt. En IT-arkitekt som arbetar med mjukvaruarkitektur ser till så att de system som finns i verksamheten är uppdaterade och uppfyller alla krav, medan IT-arkitekten som arbetar med infrastruktur ser till att infrastrukturen är ändamålsenlig och uppdaterad.