Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, du samtycker till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.

POLICY

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2023-09-14, har följande policy upprättats för Edument Training AB.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga
Edument Training AB med organisationsnummer 556937-0447 och adress Kullagatan 21, 252 20 Helsingborg ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Edument Training AB är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?
Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, företag samt befattning. Vi får inte tillgång till dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss. Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. 

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?
Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?
Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än tre år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Dina rättigheter
När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på training@edument.se.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering
Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet
Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullfölja avtal med dig.

Begränsning av behandling
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till training@edument.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 040 - 617 07 20 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida edumenttraining.se.

Cookie policy - edumenttraining.se 

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som läggs in i din dator, på de webbplatser du besöker. De används för att få webbplatserna att fungera, eller fungera effektivare, samt att ge information till hemsidans ägare. Användningen av cookies (ibland kallade kakor) är numera standard för de flesta webbplatser.

 

Typer av cookies
Sessions cookies:
finns bara kvar i webbläsaren under din webbläsarsession, det vill säga bara tills du lämnar webbplatsen.

Beständiga cookies: blir kvar i din webbläsare efter sessionen (om du inte själv raderar dem).

Prestations cookies: samlar information om användning av webbplatsen, såsom besökta webbsidor och eventuella felmeddelanden. De samlar däremot inte in personligt identifierbar information, och den insamlade informationen sammanställs så att den är anonym. Prestations cookies används för att få en webbplats att fungera bättre.

Funktionalitets cookies: gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg eventuella val du har gjort (som att ändra storleken på texten, specialanpassade sidor) eller möjliggör tjänster som att lämna kommentarer på en blogg.

 

Cookies från 3:e parts leverantörer
Vi använder 3:e parts leverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår hemsida.
Vi använder oss av följande 3:e parts leverantörer:

Google Analytics
Upsales

 

Google Analytics
Google Analytics är en webbanalys tjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda den insamlade informationen för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.


Upsales
Upsales är en webbanalysetjänst som identifierar IP-adressen för enheter som besöker webbplatsen. Upsales identifierar namnen på företagen som besöker en specifik webbplats.

Vilka Cookies edumenttraining.se använder och varför
Exp_tracker (Prestations cookie) Denna cookie används av webbplatsens Content Management System. Detta är en tillfällig cookie som upphör att gälla när besökaren stänger webbläsarfönstret. Denna cookie lagrar de fem senaste sidorna som besökaren har besökt för att returnera formulär eller felmeddelanden.

_ga_NZ8P5KSB8H (Prestations cookie) Denna cookie installeras av Google Analytics. Uppgifterna lagras i 1 dag.


_gid (Prestations cookie) _gid-cookien installeras av Google Analytics och lagrar information om hur besökare använder en webbplats, samtidigt som den skapar en analysrapport om webbplatsens prestanda. Några av de uppgifter som samlas in är antalet besökare, deras källa och vilka sidor de besöker anonymt. Uppgifterna lagras i 2 år.


_ga (Prestationscookie) _ga-cookien, som installeras av Google Analytics, beräknar besökar-, sessions- och kampanjdata och håller också reda på hur webbplatsen används för webbplatsens analysrapport. Cookien lagrar information anonymt och tilldelar ett slumpmässigt genererat nummer för att känna igen unika besökare. Uppgifterna lagras i 2 år.


_gat_gtag_UA_194647976_1 (Prestations cookie) Ställs in av Google för att skilja användare åt. Uppgifterna lagras i 1 minut.


Exp_csrf_token (Sessions cookie) Denna cookie används för att skydda webbplatsen mot förfalskning av Cross-Site-Request. Den används för att identifiera betrodd webbtrafik. Cookien lagras i 2 timmar.


_upsales_uniqueID_session (Sessions cookie)
Denna cookie spårar de unika besökarna och hjälper oss att skilja olika sessioner från varandra för den besökaren. Vi sparar cookien i 2 timmar.

_upsales_uniqueID_tracker (Prestations cookie)
Denna cookie spårar användaren under en längre tidsperiod. Vi sparar cookien i 24 månader.

 

Hantera cookies på din enhet
Om du inte känner dig trygg med användningen av cookies kan du hantera och kontrollera dem via din webbläsare genom att radera dem från webbläsarens "historik” (cacheminnet) när du lämnar sidan.

Du kan kontrollera och hantera användningen av cookies genom att använda din webbläsare. Vänligen notera att det kan påverka din användarupplevelse att ta bort eller blockera cookies, och vissa funktioner kanske inte längre är tillgängliga.

De flesta webbläsare medger att du tittar på, hanterar, raderar och blockerar cookies på en webbplats. Tänk på att om du raderar alla cookies kommer eventuella inställningar du har gjort att försvinna, inklusive möjligheten att välja bort cookies, eftersom den funktionen i sig kräver att du installerar en cookie för möjligheten att välja bort dem på enheten.

Nedan finns en länk för vägledning i hur du kontrollerar cookies på de vanligaste webbläsarna.

Google Chrome
Mozilla Firefox
MacOS Safari
Microsoft Internet Explorer

 
3:e parts leverantörer
Hos vissa tredjeparts-leverantörer som placerar cookies har du möjligheten att blockera (opt-out) användningen av dessa cookies i din webbläsare.

Vidare instruktioner hur du gör detta finns hos respektive leverantör:

Google Analytics
Upsales

 

Kontakta oss

Har du frågor om vår Cookie Policy, vänligen kontakta oss på training@edument.se.

E-postmarknadsföring

Nyhetsbrev
När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev samlar vi in din e-postadress. Informationen behandlas för att skicka vårt nyhetsbrev och erbjudanden om våra tjänster till dig via e-post och behandlingen baseras på det samtycke du ger när du registrerar dig. Vi kommer att fortsätta behandla din e-postadress för detta ändamål tills nyhetsbrevet är färdigställt eller tills du återkallar ditt samtycke, vilket enklast görs via en avregistreringslänk som finns i nyhetsbrevet.

E-postmarknadsföring till företagsrepresentanter
Vi kan behandla din e-postadress, ditt namn och din titel om du är en representant för ett företag som arbetar inom ett område där vi erbjuder utbildning eller våra tjänster. Vi behandlar dessa uppgifter för att via e-post marknadsföra utbildningar eller tjänster som vi bedömer är relevanta för dig i din yrkesroll. Behandlingarna grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra tjänster till potentiella intressenter. Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter för dessa ändamål är du välkommen att meddela oss eller klicka på den avregistreringslänk som finns i det marknadsföringsmaterial vi skickar ut. Behandlingen pågår tills du har avböjt att ta emot marknadsföringen eller tills vi inte längre bedömer att marknadsföringen är relevant för dig i din yrkesroll.

Our company story

2023

Launched course #300

Lorem ipsum dolor sit amet erler consecte adipiscing elit sed do eius mod tempor.

2021

Launched first course

Lorem ipsum dolor sit amet erler consecte adipiscing elit sed do eius mod tempor.

Our Company Story - eLearner X Webflow Template
2022

Reached 2M+ users

Lorem ipsum dolor sit amet erler consecte adipiscing elit sed do eius mod tempor.

2020

eLearner founded

Lorem ipsum dolor sit amet erler consecte adipiscing elit sed do eius mod tempor.