Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, du samtycker till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.

Utbildning inom agil utveckling

Våra kurser är interaktiva där du som kursdeltagare lär dig genom praktiska övningar. Övningar är utformade så att du redan dagen efter kursavslut kan praktisera dem i både ditt team och med andra kollegor. Vi erbjuder även utbildning till dig som vill ta steget och certifiera dig som Produktägare.

Ett agilt arbetssätt

Världen vi lever i är komplex och mer eller mindre omöjlig att förutse. Inom IT är vi sedan länge överens om att dagens utmaningar inte går att lösa med traditionella push-metoder som t.ex. vattenfallsmodellen. Vi har länge använt oss av Scrum, Kanban, Lean startup, Lean development och XP för att nämna några ramverk och metoder. Vi ser även hur det agila sprider sig till andra områden som management, ekonomi och HR. Agilt är inte bara för IT, det är för alla!

Vad betyder agilt?

Definitionen av att arbeta agilt är att arbeta i korta intervaller med täta leveranser och feedback som sker kontinuerligt. Att arbeta på det sättet leder till snabb reaktion på förändringar

och möjliggör att fånga upp ny information under projektets gång.

Det agila arbetssättet utgår från det agila manifestet, som utformades 2001 av en grupp mjukvaruutvecklare. De grundade det agila manifestet som en motreaktion kring detaljerad kravspecifikation, omfattande dokumentation och byråkratiska metoder. Manifestet består av grundläggande värden och principer som agerar ledstjärna för agila team och projekt inom mjukvaruutveckling.

Vad är ett Scrum-team, Scrum Master och Produktägarens roll

Ett team inom Scrum är självorganiserande och självstyrande, och består vanligtvis av en produktägare, en Scrum Master och ett team av utvecklare. Som nämnt arbetar teamet i kortare intervaller, så kallade sprintar som varar 2-3 veckor. Teamets Scrum Master är ansvarig för scrum-processen, att stötta i det agila arbetssättet och se till att teamet arbetar effektivt. Rollen som Scrum Master är en närvarande och ledande roll men istället för att leda teamet leder personen processen och ser till att teamet blir framgångsrikt. Produktägaren har nära kontakt med stakeholders/beställare och är den som ansvarar för att definiera produktbackloggen, som är vad Scrum teamet jobbar utifrån.