Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, du samtycker till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.

React - Avancerad

Avancerad React är framtagen för dig som önskar fördjupa dina färdigheter i React och bemästra optimering och testning av komponenter, “hooks” och komponentarkitektur, beprövade tekniker för hämtning av data och tillståndshantering samt de senaste innovationerna.

Kursen erbjuder en unik och färsk sammanställning av efterfrågat innehåll, med ett praktiskt angreppssätt som förbereder dig på att utveckla robusta, skalbara och framtidssäkra webbapplikationer med React.

Utbildningen har uppdaterats för att inkludera de senaste funktionerna i React 18, såsom samtidig rendering och API:erna för Suspense och startTransition. Du kommer att lära dig hur du uppgraderar din applikation till React 18 och successivt antar ny funktionaliteter.

Avancerad React levererar ett brett spektrum av fördjupningsämnen:

Avancerade tillämpningar med “hooks”

- Hantera en komponents interna tillstånd med useState och useReducer.

- Bemästra nyanserna av useEffect.

- Implementera egna hooks för återanvändbar komponentkod.

- React Context för lagring och åtkomst av globalt tillgänglig data.

Felhantering

- Implementera React error boundaries och relaterade kodmönster.

- Arbeta enligt en systematisk metod för att bestämma var fel bör fångas upp i ett komponentträd, för att uppnå hög robusthet i en applikation.

Prestanda

- Profilera komponenter med verktygen React- och Chrome Profiler, tolka resultat och identifiera flaskhalsar i din kod.

- Optimera rendering av komponenter med React.memo, useCallback och useMemo.

Effektiv hämtning av komponentdata, caching och optimistiska uppdateringar med biblioteket React Query.

Enhets- och integrationstestning av komponenter med React Testing Library.

En överblick av kommande funktionalitet i React

- Concurrent Mode och Suspense för ökad applikationsprestanda.

- Kombinera klient- och serverrendering av komponenter med React Server Components.

Vad våra kursdeltagare säger om oss

För oss är det viktigt att de som går utbildning med oss är nöjda och får med sig nya saker att implementera i sin vardag. Vill du veta omdöme på en specifik kurs? Kontakta oss gärna.

Jag skulle rekommendera kursen vidare och ger den 5 av 5! Bra att det var hands-on nästan hela tiden.

Kursdeltagare
Testdriven utveckling

Att tillämpa våra nya kunskaper i övningarna och det faktum att läraren var mycket kunnig och kunde ge exempel på alla frågor.

Kursdeltagare
Frontend & React

Det var riktigt trevligt med halvdagar. Det var också väldigt bra att läraren lärde sig under kursens gång vad och hur mycket vi kan och anpassade tempot därefter.

Kursdeltagare
Frontend & React

Jag är glad att jag deltog i denna kurs och kursmaterialet är det senaste och övningarna är bra.

Kursdeltagare
Avancerad C++

Kursdetaljer

Icon for how many days the course is
2 dagar
Icon to illustrate what language
Kursen kan hållas på svenska eller engelska
 
Icon to illustrate comment about the training
Kursen ges på distans eller i klassrum. Om ni är ett team som vill gå utbildningen finns möjlighet för företagsintern utbildning.
Icon to illustrate the dates of the course
28 - 29 november 2024
 20 900 SEK 
Anmäl intresse

Har du frågor?
Kontakta oss på 040-617 07 20

Submit Interest

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.