Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, du samtycker till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.

I vårt utbildnings- och kursutbud hittar du många kurser för dig som vill få djupgående kunskaper inom IT, oavsett om det gäller mjukvaruarkitektur, produktutveckling, programmeringsspråk, skriptspråk eller något annat. Våra kurser kan hållas på distans eller på plats, vilket gör att vi enkelt kan anpassa en kurs för just era behov. I vårt kursutbud hittar du även kurser inom bland annat webbsäkerhet och maskininlärning för utvecklare.

Maskininlärning för utvecklare

Maskininlärning har blivit ett allt viktigare utvecklingsområde som gör det möjligt att skapa intelligenta system med hjälp av neurala nätverk. Maskininlärning kan användas i en rad olika verksamheter. På vår kurs får du lära dig mer om tillämpning och identifiering av lämpliga utvecklingsområden och får också praktiska kunskaper om hur du effektivt kan använda maskininlärning i olika typer av projekt. Kursen ger dig således både en teoretisk bas att stå på, för att själv kunna lära dig att se möjligheter och utvecklingsområden inom tillämpning av maskininlärning, men också de praktiska färdigheterna som krävs för att kunna arbeta med maskininlärning och Tensorflow, det programvarubibliotek som ofta används för maskininlärning.

Webbsäkerhet för utvecklare

Webbsäkerhet har blivit allt viktigare för både företag, privatpersoner och organisationer, och varje verksamhet bör ha åtminstone grundläggande kunskaper i hur man kan arbeta med webbsäkerhet på ett effektivt och enkelt sätt. Genom att gå vår kurs i webbsäkerhet för utvecklare kan ni effektivisera processerna, genom att lära er att identifiera sårbarheter redan innan ett nytt system implementeras och även kunna förutse eventuella problem. Bristande säkerhet på webben är idag ett hot, inte bara mot privatpersoners integritet och säkerhet, utan även mot företags information och verksamhet. Bristande säkerhet kan leda till betydande kostnader och skador för ett företag om oturen (eller hackern) är framme. På vår kurs får du lära dig att identifiera dessa risker och skydda företaget och dess information på ett bättre sätt. Att som utvecklare lära sig att förutse säkerhetsrisker är en god försäkring för att skydda sig mot ett flertal typer av dessa risker. Genom en grundläggande förståelse för hur webbens arkitektur är uppbyggd, så blir det också enklare att ligga steget före. I kursen ingår bland annat moment som berör certifikat, lösenordshantering, webbarkitektur, olika typer av attacker och läckage av information. Du får med dig verktyg och kunskaper både för att förutse säkerhetsrisker och för att hantera dem när de uppstått.