Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, du samtycker till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.

Python - Introduktion

Många finner det användbart att lära sig ett skriptspråk numera. Python är ett av de mer mogna skriptspråken, med en stolt tradition, en hjälpsam community, och ett stort antal färdiga moduler. Att öka sin kunskap om Python innebär att man också ökar sin räckvidd i att lösa många vardagliga problem.

Många finner det användbart att lära sig ett skriptspråk numera. Python är ett av de mer mogna skriptspråken, med en stolt tradition, en hjälpsam community, och ett stort antal färdiga moduler. Att öka sin kunskap om Python innebär att man också ökar sin räckvidd i att lösa många vardagliga problem.​

Programmering har en uppsättning utmaningar och svåra moment. Python utmärker sig gentemot andra språk genom att vara lättillgängligt och nybörjarvänligt. Trots detta kan det användas för att lösa en bred uppsättning problem, allt från det alldagliga till det intrikata. Kursen är fylld med verkliga exempel som du kan applicera direkt till sitt arbete.

Den här kursen en lättillgänglig introduktion till Python och att lösa problem med ett skriptspråk, men det förutsätter att du har tidigare erfarenhet av andra programmeringsspråk och termer.

Målgrupp & Förkunskaper

Utvecklare som sedan tidigare har erfarenhet av andra programmeringsspråk och som vill lära sig grunderna i Python.

Exakt vilket språk eller vilken typ av programmering du har gjort tidigare spelar mindre roll; att kunna tänka i programmeringstermer är det viktiga.

Kursinnehåll

- Den interaktiva prompten
- Att arbeta med skript
- Värden och variabler
- Grundläggande datatyper
- Kontrollflöde: if och while
- Listor och for-loopar
- Att hoppa ut ur loopar
- Sortering och sökning
- Input och output
- Filhantering: läsning och skrivning
- Att använda strängar
- Egna funktioner
- Dictionaries
- Formatering
- List comprehensions
- Klasser och objekt
- Arv
- Undantag
- Reguljära uttryck
- Databashantering
- Moduler och paket
- Debuggning

Vad våra kursdeltagare säger om oss

För oss är det viktigt att de som går utbildning med oss är nöjda och får med sig nya saker att implementera i sin vardag. Vill du veta omdöme på en specifik kurs? Kontakta oss gärna.

Jag skulle rekommendera kursen vidare och ger den 5 av 5! Bra att det var hands-on nästan hela tiden.

Kursdeltagare
Testdriven utveckling

Att tillämpa våra nya kunskaper i övningarna och det faktum att läraren var mycket kunnig och kunde ge exempel på alla frågor.

Kursdeltagare
Frontend & React

Det var riktigt trevligt med halvdagar. Det var också väldigt bra att läraren lärde sig under kursens gång vad och hur mycket vi kan och anpassade tempot därefter.

Kursdeltagare
Frontend & React

Jag är glad att jag deltog i denna kurs och kursmaterialet är det senaste och övningarna är bra.

Kursdeltagare
Avancerad C++

Kursdetaljer

Icon for how many days the course is
2 dagar
Icon to illustrate what language
Kursen kan hållas på svenska eller engelska
 
Icon to illustrate comment about the training
Icon to illustrate the dates of the course
Utbildningen ges på förfrågan, kontakta oss
 20 900 SEK 
Anmäl intresse

Har du frågor?
Kontakta oss på 040-617 07 20

Submit Interest

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.