Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, du samtycker till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.

Java - Introduktion

Med denna kurs får du en introduktion till Java-språket från grunden. Kursen hjälper dig förstå språkets grunder och syntax. Vi täcker dom viktigaste delarna av språket och dom standardbibliotek som följer med en installation av språket.

Du får en introduktion till det objektorienterade konceptet, som arv, polymorfism etc. Vi tittar på språkliga konstruktioner som abstrakta klasser, interfaces etc. Och vi visar det bästa sättet att skriva Java enligt moderna best practices.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot dem med lite eller ingen erfarenhet av Java men med viss erfarenhet av programmering i allmänhet.

Förkunskaper

Inga Java-förkunskaper krävs, men du bör ha programmerat i något språk tidigare.

Kursinnehåll

 • JVM, JDK and IDE's
 • The java Virtual Machine
 • Java Development Kit
 • Integrated Development Environment
 • Language Constructs
 • Data types and variables
 • Boxing/Unboxing
 • Input/Output
 • Packages
 • Classes
 • Methods
 • Operators and Flow control
 • Basic operators, aritmetic, comparison etc
 • Arrays and loops
 • Classes
 • Writing types
 • Class and method syntax
 • Overloading
 • Basic concepts of OOP
 • Class members and encapsulation
 • Access modifiers
 • Encapsulation
 • Getters/Setters
 • Constructor
 • Object Oriented design
 • Designing with objects
 • Introduction to generics
 • Generic types
 • Generic list​
 • Inheritance
 • The base class and its children
 • Accessibility and inheritance
 • Hierarchy
 • Abstract and overriding
 • Polymorphism
 • Abstract classes
 • Overriding methods
 • Virtual methods
 • Interfaces
 • Overriding (forts)
 • Generic collections (forts)
 • Generic types in Java
 • Lists
 • Queues
 • Stacks
 • Dictionaries
 • Iterable
 • Type conversion
 • Implicit conversion
 • Explicit conversion
 • Exception and error handling
 • Try...catch...finally
 • The Exception class
 • Throwing exceptions
 • File I/O
 • Reading and writing to files
 • Jar and WAR

Vad våra kursdeltagare säger om oss

För oss är det viktigt att de som går utbildning med oss är nöjda och får med sig nya saker att implementera i sin vardag. Vill du veta omdöme på en specifik kurs? Kontakta oss gärna.

Jag skulle rekommendera kursen vidare och ger den 5 av 5! Bra att det var hands-on nästan hela tiden.

Kursdeltagare
Testdriven utveckling

Att tillämpa våra nya kunskaper i övningarna och det faktum att läraren var mycket kunnig och kunde ge exempel på alla frågor.

Kursdeltagare
Frontend & React

Det var riktigt trevligt med halvdagar. Det var också väldigt bra att läraren lärde sig under kursens gång vad och hur mycket vi kan och anpassade tempot därefter.

Kursdeltagare
Frontend & React

Jag är glad att jag deltog i denna kurs och kursmaterialet är det senaste och övningarna är bra.

Kursdeltagare
Avancerad C++

Kursdetaljer

Icon for how many days the course is
3 dagar
Icon to illustrate what language
Kursen kan hållas på svenska eller engelska.
 
Icon to illustrate comment about the training
Kursen ges på distans eller i klassrum. Om ni är ett team som vill gå utbildningen finns möjlighet för företagsintern utbildning.
Icon to illustrate the dates of the course
Utbildningen ges på förfrågan, kontakta oss
 20 900 SEK 
Anmäl intresse

Har du frågor?
Kontakta oss på 040-617 07 20

Submit Interest

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.