Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, du samtycker till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.

AWS Container Services - Cloud Native Application Development

Denna kurs ger en omfattande introduktion till att bygga containerbaserade applikationer med inriktning på AWS.

Efter denna workshop kommer deltagarna att ha lärt sig de viktigaste principerna för att utveckla, distribuera och hantera containerbaserad, molnbaserad programvara med hjälp av AWS-tjänster, och hur man implementerar vanliga applikationstyper och scenarier (API, mikrotjänster, bearbetning av arbetsbelastningar och mer).

Sessionerna behandlar grunderna i AWS, och särskilt tjänsterna AWS ECS och Fargate som gör det möjligt att bygga och köra molnbaserade applikationer med containrar.

Förkunskaper

Kännedom av JavaScript/TypeScript och NodeJS samt Docker. Tidigare erfarenhet av AWS är inget krav.

Kursens innehåll

- Vad är “cloud native”, och hur stöder AWS det?

- Grundläggande AWS, inklusive nätverk och IAM

- Implementering av lastbalanserade webbtjänster

- Synkron kommunikation mellan tjänster (och upptäckt av tjänster)

- Asynkron kommunikation mellan tjänster ("publish-subscribe"-mönster med AWS SNS och SQS)

- Observabilitet och AWS Cloudwatch

- Skalning av en applikation samt hantering av hemligheter och lagring

- "Infrastructure as Code" (IaC) och inrättande av en CI/CD-pipeline

Vad våra kursdeltagare säger om oss

För oss är det viktigt att de som går utbildning med oss är nöjda och får med sig nya saker att implementera i sin vardag. Vill du veta omdöme på en specifik kurs? Kontakta oss gärna.

Jag skulle rekommendera kursen vidare och ger den 5 av 5! Bra att det var hands-on nästan hela tiden.

Kursdeltagare
Testdriven utveckling

Att tillämpa våra nya kunskaper i övningarna och det faktum att läraren var mycket kunnig och kunde ge exempel på alla frågor.

Kursdeltagare
Frontend & React

Det var riktigt trevligt med halvdagar. Det var också väldigt bra att läraren lärde sig under kursens gång vad och hur mycket vi kan och anpassade tempot därefter.

Kursdeltagare
Frontend & React

Jag är glad att jag deltog i denna kurs och kursmaterialet är det senaste och övningarna är bra.

Kursdeltagare
Avancerad C++

Kursdetaljer

Icon for how many days the course is
2 dagar
Icon to illustrate what language
Svenska eller engelska
 
Icon to illustrate comment about the training
Kursen ges på distans eller i klassrum. Om ni är ett team som vill gå utbildningen finns möjlighet för innehållsanpassning utifrån era behov.
Icon to illustrate the dates of the course
Utbildningen ges på förfrågan, kontakta oss
 25 900 SEK 
Anmäl intresse

Har du frågor?
Kontakta oss på 040-617 07 20

Submit Interest

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.