Genom att klicka “Acceptera alla cookies”, du samtycker till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.

ASP.NET Core - Introduktion

Eduments kurs ger din ASP.NET Core utveckling en god start i rätt riktning! Den plockar ut och förklarar vad du behöver känna till för att använda ramverket effektivt och utveckla testbara lösningar.

Skapa imponerande webbapplikationer med hjälp av vår kurs i ASP.NET. Kursen kommer inte bara att ge dig de praktiska färdigheterna du behöver, utan den ger dig också gedigen förståelse om HTTP, MVC-designmönstret, TDD-arbetsflödet och dependency inversion. Ta din webbutveckling i .NET till nästa nivå.

Målgrupp

.NET-utvecklare som vill lära sig utveckla webbapplikationer med hjälp av MVC och TDD mönstren.

Förkunskaper

Kunskaper om programmering i C# inklusive Linq och lambda-uttryck, samt grundläggande HTML/CSS/JavaScript.

Kursinnehåll

Web fundamentals

- HTTP / HTTPS - Request & Response headers - Proxy & Reverse Proxy

ASP.NET Core fundamentals

- .NET Core vs .NET 6 - Project structure - Kestrel & Http.sys - IIS & IIS Express

The request pipeline

- Middlewares - HTTP Context

The MVC pattern

- Controllers - Action methods - Models - Views - Passing data to a view - ViewBag and ViewData

TDD and tests

- The TDD flow - xUnit - Writing unit tests - Testing action methods - Test Explorer

​Routes

- Route templates - Endpoint routing - Error handling - IActionResult - Route constraints

Dependency Inversion

- Mocks and stubs - Mocking libraries - DI-Containers - Dependency Injection

Razor views

- HTML Encoding - ViewStart - Layouts - Sections

Tag Helpers

- Using tag helpers

Advanced views

- Partial views- View components

Forms

- Get vs Post - Form submission flow - Parameter binding - Model binding

Database

- SQL Server - Entity Framework Core - Database vs code first - Migrations - Repository Pattern - Scaffolding

Validation

- Client and serverside validation

Building APIs

- REST - API Controllers - Attribute routing - Swagger and OpenAPI

Security

- SQL Injection - XSS - CSRF

Vad våra kursdeltagare säger om oss

För oss är det viktigt att de som går utbildning med oss är nöjda och får med sig nya saker att implementera i sin vardag. Vill du veta omdöme på en specifik kurs? Kontakta oss gärna.

Jag skulle rekommendera kursen vidare och ger den 5 av 5! Bra att det var hands-on nästan hela tiden.

Kursdeltagare
Testdriven utveckling

Att tillämpa våra nya kunskaper i övningarna och det faktum att läraren var mycket kunnig och kunde ge exempel på alla frågor.

Kursdeltagare
Frontend & React

Det var riktigt trevligt med halvdagar. Det var också väldigt bra att läraren lärde sig under kursens gång vad och hur mycket vi kan och anpassade tempot därefter.

Kursdeltagare
Frontend & React

Jag är glad att jag deltog i denna kurs och kursmaterialet är det senaste och övningarna är bra.

Kursdeltagare
Avancerad C++

Kursdetaljer

Icon for how many days the course is
3 dagar
Icon to illustrate what language
Kursen kan hållas på svenska eller engelska
 
Icon to illustrate comment about the training
Kursen ges på distans eller i klassrum. Om ni är ett team som vill gå utbildningen finns möjlighet för företagsintern utbildning.
Icon to illustrate the dates of the course
Utbildningen ges på förfrågan, kontakta oss
 25 900 SEK 
Anmäl intresse

Har du frågor?
Kontakta oss på 040-617 07 20

Submit Interest

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.